Behandelingen – Tandartspraktijk De Huesmolen – Hoorn

Behandelingen

In onze tandartspraktijk gericht op kinderen en hun ouders, zien we u graag voor een periodieke controle. Een goed gebit en belangrijk voor uw algemene gezondheid en uw kwaliteit van leven. Een goed onderhoud, ook wanneer er geen klachten zijn, is de beste manier om lang plezier van uw eigen gebit te hebben.

Ons team van professionals zorgt voor de controle van het gebit, het onderhoud, eventuele restauratie en geeft adviezen op maat. Wij zijn een op preventie gerichte praktijk: liever voorkomen dan genezen. In veel gevallen betekent dit dat wij u adviseren om afspraken te maken bij Cindy, onze preventie-assistente. Zij reinigt uw gebit, geeft advies over hoe u uw gebit het best kan verzorgen en kan tips geven over productgebruik.

Voor uitgebreide, ingewikkelde en/of kostbare behandelingen maakt uw tandarts met u een behandelplan, geeft verwijzingen naar specialisten en bespreekt en bewaakt de voortgang.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, maken we samen een plan hoe we dit gaan aanpakken. De tandarts geeft u hierbij ook voorlichting over:

 

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheidbrochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Mocht u er behoefte aan hebben, kunnen bij het behandelplan met de kosten schriftelijk vastleggen. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 14 werkdag(en).

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij verwijzen u naar de specialisten waar we goede ervaringen mee hebben. Specialisten die we vertrouwen.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.