Corona

Vanuit de beroepsverenigingen en de overheid is vastgesteld dat wij de reguliere zorg weer mogen hervatten.

De afspraak die we met u hebben staan gaat vanuit onze kant door. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Bij het plannen van een afspraak, stellen we u de volgende vragen: A
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Wanneer u op één van bovenstaande vragen ‘ja’ beantwoordt, verzoeken we u op uw afspraak kosteloos te verplaatsen naar een ander moment.
Omdat handhygiëne in deze Corona-situatie een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren.

Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus het liefst vlak voor de afspraaktijd zodat u zo kort mogelijk in de wachtkamer bent.
• Volg de aanwijzingen van het team op.
• Kom alleen naar uw afspraak wanneer dit mogelijk is.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. Het patiëntentoilet is afgesloten.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Op deze manier kunnen we met plezier doen waar we goed in zijn: de beste zorg leveren aan onze patiënten.
We hopen u snel weer te zien in onze praktijk.